Bạn Đang Là Chủ Doanh Nghiệp Không Phải Người Kiếm Tiền Online

SHARE

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Đã qua rồi cái thời làm kiếm tiền online, từ khóa này sẽ sớm đi vào quên lãng và dần dần thay thế bằng “Xây dựng doanh nghiệp trên Internet” Cũng cùng là một công việc đi tiếp thị liên kết bán các sản phẩm số hóa như bao người khác, nhưng bạn khác biệt.

Bạn khác biệt vì bạn xem công việc hiện tại là một doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm số, mang lại giá trị tri thức và giá trị kinh doanh cho khách hàng.

Xây Dựng Doanh Nghiệp Của Chính Bạn

Hãy nhớ, một công việc nào mang lại giá trị cho người khác, đó được gọi là Doanh Nghiệp, và chính bạn là người doanh nhân, không phải là người đi kiếm tiền online.

Hãy nhớ đây là thời đại Digital, thời đại số hóa, đây là thời của Doanh Nghiệp Cá Nhân Hóa Lên Ngôi, bạn đang đi đúng xu thế và đang là người tiên phong.

Vì bạn xem nó là doanh nghiệp, nên suy nghĩ của bạn như một người làm doanh nghiệp, bạn nghiêm túc và kỉ luật hơn với doanh nghiệp của chính bạn.

Bạn là một doanh nhân PRO trên Internet

Bạn xem nó là kiếm tiền online, thích thì bạn làm , không thích thì bạn để mai làm, bạn không nghiêm túc với nó thì việc kết quả không đến là bình thường. Hãy nâng tầm giá trị con người bạn mạnh lên Hãy nâng tầm giá trị công việc kiếm tiền online lên một tầm cao mới là Làm Doanh Nghiệp PRO Nếu bạn không PRO thì xung quanh bạn sẽ không có PRO nào bên cạnh bạn, hãy PRO về giá trị con người bạn, hãy PRO về phong thái làm việc.

Hãy là PRO, để khách hàng của bạn phảI bị thuyết phục bởI sự PRO của bạn và muốn được PRO như bạn