Sản Phẩm Số – Ngành Công Nghiệp Tỷ Đô Của Thế Giới

SHARE

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Sản phẩm số chính là ngành công nghiệp tỷ đô của thế giới đã đạt ngưỡng 80 tỷ đô trong năm 2015. Báo cáo được thực hiện bởi công ty BWC Global Media và được trực tiếp chia sẻ từ Sam Kwong (Cựu nhân viên cấp cao của Tập Đoàn PayPal). Mỗi năm lại tăng trên 10 tỷ đô và hiện tại không ngừng tăng trưởng liên tục và mạnh mẽ

Định nghĩa sản phẩm số

Sản phẩm số là những sản phẩm vô hình, không thể cầm nắm được như các sản phẩm hữu hình. Sản phẩm số muốn dùng phải sử dụng công nghệ để sử dụng, giống như video khóa học, cuốn sách điện tử cần phải sử dụng thiết bị điện thoại, máy tính có cài đặt phần mềm mới có thể xem được. Ngoài ra những phần mềm, ứng dụng di động, game, tạp chí điện tử…cũng được gọi là sản phẩm số. Sản phẩm số là những sản phẩm được mã hóa bằng công nghệ và phải sử dụng thiết bị hỗ trợ để sử dụng..

Lợi ích của sản phẩm số

  • Số hóa một lần duy nhất và kinh doanh mãi mãi. Không phải tốn thêm chi phí sản xuất.
  • Hoa hồng siêu lợi nhuận 60 – 90%. Có khả năng mở rộng ra toàn cầu và bán được số lượng lớn
  • Không giới hạn sản phẩm trong thời gian rất ngắn.Phân phối cực kì nhanh, không cần phải ôm hàng
  • Rủi ro thấp, đầu tư vốn nhỏ một lần duy nhất và khả năng thu hồi vốn cao. Không tái đầu tư
  • Thu nhập thụ động trên Internet với hoa hồng 60-90%. Đặc biệt hoa hồng trọn đời

Hiện nay ZClouding đang có chương trình đối tác APIB, cơ hội để bạn có thể sở hữu một hệ thống kinh doanh sản phẩm số siêu lợi nhuận trên Internet để tạo thu nhập $5,000 – $10,000 mỗi tháng trên Internet